1
Bạn có câu hỏi gì cho chúng tôi?
DSC_7130

Phạm Thanh Phong

Giảng viên

Lecturer in Computer Science and Engineering

Affiliations:
Electronics and Computer Science
Phone:
(+84) 935 100 788
Email:
phong.pham@vnuk.edu.vn

Other Members